De inhoud van deze pagina is ook beschikbaar in een andere taal. Wilt u de taal wijzigen? Français Nederlands Deze website bevat informatie over landen en markten. Selecteer de website van het betreffende land voor informatie over een specifiek land/een specifieke markt. Landselectie

Terugdraaien Terugdraaien

Wereldwijd belang

Drinkwater is ons meest waardevolle levensmiddel. De zuiverheid ervan is cruciaal voor onze gezondheid en de toegang tot hygiënisch drinkwater is een fundamenteel mensenrecht. De eisen die aan de hygiëne van drinkwater worden gesteld en de wereldwijde betekenis ervan zijn dan ook erg hoog.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over drinkwater

Toegang tot veilig drinkwater is essentieel voor de gezondheid, een fundamenteel mensenrecht en maakt deel uit van een doeltreffend gezondheidsbeleid. Ziekten ten gevolge van verontreinigd drinkwater vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Interventies om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren, leveren aanzienlijke voordelen op voor de volksgezondheid.

In 1999 werd in Stockholm overeengekomen dat toekomstige richtlijnen voor drinkwater, afvalwater en recreatiewater een beoordeling van de risico's, de opties voor risicobeheer en blootstellingsbeperkende elementen moesten opnemen in één enkel kader met geïntegreerde kwaliteitsdoelstellingen (zie de WHO-richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit). Volgens deze benadering is de risicobeoordeling geen doel op zich, maar eerder een basis voor de besluitvorming. Het kader voor veilig drinkwater en de aanbevolen aanpak voor regelgeving, beleid en programma's zijn gebaseerd op dit algemene kader, dat bekend staat als het Stockholm Framework.

De overgrote meerderheid van de duidelijk watergerelateerde gezondheidsproblemen zijn het gevolg van microbiële (bacteriële, virale, protozoaire of andere biologische) besmetting. Niettemin kunnen ook heel wat ernstige gezondheidsproblemen ontstaan ten gevolge van chemische verontreiniging van drinkwater. Het erg belangrijk dat de mogelijke gevolgen van microbiële besmetting voor de gezondheid permanent worden gecontroleerd en nooit worden veronachtzaamd. 

Om de veiligheid van het drinkwater te garanderen, is bij uitstek een preventieve en geïntegreerde managementaanpak aangewezen, met medewerking van alle relevante instanties. De drinkwaterbedrijven zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het water dat zij produceren. Toezicht op de drinkwaterkwaliteit kan worden gedefinieerd als "de voortdurende en waakzame beoordeling en inspectie van de veiligheid en deugdelijkheid van de drinkwatervoorziening in het licht van de volksgezondheid" (WHO, 1976).

De Europese Unie over drinkwater

De Europese Unie (EU) over drinkwater

Een continue hygiënische drinkwatervoorziening voor de bevolking is een basisvoorwaarde voor een moderne en functionele samenleving. De materialen die in de distributiesystemen worden gebruikt en die op het traject van de zuiveringsinstallaties naar de verbruikers rechtstreeks in contact komen met het drinkwater, zijn hierbij van bijzonder belang. Algemene kwaliteitsnormen voor drinkwaterproducten zijn essentieel om veilig drinkwater te kunnen garanderen.

European Drinking Water (EDW) is een alliantie van Europese beroepsverenigingen (zie "Aangesloten verenigingen") die bedrijven vertegenwoordigen die betrokken zijn bij de levering van producten of materialen die worden gebruikt voor drinkwatertoepassingen en die zijn aangesloten op de gemeentelijke drinkwatervoorziening in de Europese Unie (EU).

European Drinking Water: gaat over de levering van producten en materialen die gebruikt worden in drinkwatertoepassingen.European 
Verenigde Naties - Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: zij gaan de wereldwijde uitdagingen aan, bv. de toegang tot veilig drinkwater.
Global Water Forum: sensibiliseert inzake problemen voor de watervoorziening en bevordert het waterbeheer op politiek en sociaal niveau.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u zo prettig mogelijk te maken, de website te kunnen verbeteren en statistische gegevens te verzamelen. De cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Aanvullende informatie vindt u in onze Privacyverklaring