De inhoud van deze pagina is ook beschikbaar in een andere taal. Wilt u de taal wijzigen? Français Nederlands Deze website bevat informatie over landen en markten. Selecteer de website van het betreffende land voor informatie over een specifiek land/een specifieke markt. Landselectie

Een hygiënische installatie is ook een zuinige installatie

België, 3 feb. 2021

Drinkwaterkwaliteit wordt een steeds belangrijker thema in sanitaire installaties. Temperatuur, stagnatie en onvoldoende doorstroming zijn de grootste gevaren voor de veiligheid van ons tapwater. Vanuit zijn kerncompetentie wijst Viega erop dat als je zorgt voor een veilige installatie, je ook water kan besparen. Maar hoe kunnen sanitaire professionals die twee vliegen in één klap slaan? Viega legt uit.

Drinkwater kan je niet bijmaken, zo luidt het devies. Ons kraantjeswater wordt gewonnen uit grond- en oppervlaktewaters. Die reserves staan historisch laag, en gezien de steeds warmere zomers en langere droogteperiodes gaat dat probleem niet vanzelf weg. Ja, je kan zeewater ontzilten, maar dat is een zeer energieverslindend proces.

Naast schaarste wordt ook de kwaliteit van het drinkwater in gebouwen bedreigd. Temperatuur (tussen 25° en 55°C), stagnatie en drukverliezen zijn de grootste boosdoeners, waardoor in de leidingen zich schadelijke micro-organismen kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt als water lang stilstaat - bijvoorbeeld tijdens lange vakanties, pandemieën of in tweede verblijven - of bij te weinig doorstroming. Kortom, het komt er op aan zuinig en doordacht om te gaan met dit schaarse goed.

Hoe maak je je installatie veilig én waterbesparend?

  • Met verbindingsbochten in plaats van knieën worden de drukverliezen sterk verminderd en doorstroming verbeterd. Zo kan de leiding kleiner worden gedimensioneerd, wat resulteert in waterbesparing.
  • Installeren van leidingsystemen die waterstilstand registreren, met automatische spoeling a.d.h.v. een minimale hoeveelheid water.
  • De nieuwste voorwandtechnologie combineert contactloze spoeling met waterbesparing. Voor dit systeem (Prevista) werd Viega onderscheiden met de hoogste WELL-score, dé referentie in de sanitair branche.

Welke andere elementen zijn belangrijk om de installatie veilig te maken/houden?

  • Microbiologische parameters: de watertemperatuur moet in de hele installatie onder de 25°C PCW of boven de 55°C voor PHW (kiemgetal) blijven om bacterievorming te voorkomen.
  • Chemische parameters: in de gebruikte materialen mogen volgens de Europese drinkwaterrichtlijn geen nikkel, lood of ijzer voorkomen. Viega werkt enkel met brons of siliciumbrons, koper, inox en hoogwaardige kunststoffen (zelfs geen messing).
  • Onderhoud en inspectie: Regelmatig bemonsteren en testen, bij een vaststelling van een besmetting overgaan tot thermische desinfectie (met water +70°C) voorkomt te moeten overgaan tot chemische desinfectie, waarbij de materialen aangetast worden. Dit kan probleemloos met de Viega O-ringen uit warmtebestendig EPDM.
  • Droge lektest: de unieke Viega SC Contur veiligheid zorgt dat je centraal een droge lektest kan doen. Zo vermijd je stilstaand water in een nieuwe installatie.
  •  

Tot slot veegt Viega vooral ook voor eigen deur. Elk Viega product, van de eerste tot de laatste fitting, wordt zodanig verpakt, gestockeerd en getransporteerd dat er geen contaminatie van het drinkwater mogelijk is. Jo Devos: “Een 100% hygiënische installatie is een keten die maar zo sterk is als de zwakste schakel. Het is een totaalkwestie van materialen, drukverliezen, verpakkingen, ontwerp, optimale dimensionering, transport, installatie en onderhoud.”

Viega verwijst ook naar het nieuwe REHVA Guidebook N°30 met strengere Europese richtlijnen omtrent veiligheid van sanitaire installaties ten behoeve van professionals in de sector.

 

  •  

Terug