De inhoud van deze pagina is ook beschikbaar in een andere taal. Wilt u de taal wijzigen? Français Nederlands Deze website bevat informatie over landen en markten. Selecteer de website van het betreffende land voor informatie over een specifiek land/een specifieke markt. Landselectie

Privacyverklaring

Het gebruik van onze Viega website en haar subpagina's is in principe mogelijk zonder enige verstrekking van persoonsgegevens. Indien specifieke diensten van Viega via onze website worden gebruikt, kan de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker echter nodig zijn. Indien de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke rechtsgrond bestaat voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de toepasselijke nationale bepalingen inzake gegevensbescherming. Door middel van deze privacyverklaring wil Viega het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door Viega verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden betrokkenen in deze privacyverklaring eveneens ge�ormeerd over hun rechten.

Viega streeft ernaar de gegevens van websitegebruikers zoveel mogelijk te beschermen. De gebruikte beveiligingsmaatregelen komen overeen met de stand van de techniek. Gebruikersgegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd tegen ongeoorloofde of onbedoelde openbaarmaking. Gebruikersgegevens zullen niet, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, vrijgegeven worden noch ongeoorloofd met derden gedeeld worden

1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Viega Holding GmbH & Co. KG (kort naar verwezen als "Viega" in deze privacyverklaring)

Viega Platz 1, 57439 Attendorn

+49 (0) 2722 61-0

info@viega.be

2. Naam en adres van de bevoegde voor gegevensbescherming

De bevoegde voor gegevensbescherming van de Viega-groep is:

Firma VIA Consult GmbH & Co. KG

Meneer Karsten Kunde

+49 2761 837511

datenschutz@viega.de  

 

3. Samenstelling van logbestanden.

Telkens wanneer deze website wordt geopend, gebruikt Viega een geautomatiseerd systeem om gegevens en informatie van de gebruikte computer te verzamelen. Deze worden opgeslagen in de logbestanden op de server van de website.

 • De volgende gegevens kunnen hierbij verzameld worden:
 • IP-adres van de gebruikte computer
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Datum, URL alsook de hoeveelheid van opgehaalde gegevens
 • Identificatiegegevens van de internetbrowser en van het besturingssysteem van de gebruikte computer
 • Website van waaruit toegang of doorverwijzing naar deze website plaatsvond (referer)
 • Naam van de internetprovider van de gebruiker

Het IP-adres wordt verzonden bij elke serveraanvraag, zodat de server weet naar waar het antwoord gestuurd moet worden. Elke internetgebruiker ontvangt het IP-adres van zijn internetprovider (ISP) zodra deze verbinding maakt met het internet. De ISP kan nakijken welk IP-adres aan welke van zijn klanten op dat moment is toegewezen. Zolang het IP-adres is opgeslagen, kan de identiteit van de gebruiker van de verbinding in theorie via de ISP achterhaald worden. Wij en onze dienstverleners voor statistieken bewaren het IP-adres alleen in een verkorte (geanonimiseerde) vorm en gebruiken het alleen voor sessieherkenning, voor geolokalisatie (tot op stadsniveau) en voor de verdediging tegen aanvallen. Het IP-adres wordt daarna onmiddellijk verwijderd, zodat de geregistreerde gegevens anoniem blijven en er zelfs via de ISP geen toewijzing van identiteit aan de gebruiker mogelijk is.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 letter f van de AVG.

De verwerking van de gegevens dient om de inhoud van de website te kunnen verstrekken, om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen te kunnen waarborgen en om de website te kunnen optimaliseren. De gegevens uit logbestanden worden altijd gescheiden van andere persoonsgegevens opgeslagen. Een evaluatie van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

Voor deze doeleinden, heeft Viega ook een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 letter f van de AVG.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt afgesloten. In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit het geval na ten laatste zeven dagen. Een langer durende opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing naar de betreffende gebruiker niet langer mogelijk is.

Het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker hierbij geen enkel rechtsmiddel om zich op te beroepen.

4. Cookies

Viega maakt gebruik van cookies op deze website. Cookies zijn tekstbestanden die op een internetbrowser, bijvoorbeeld die van het computersysteem van de gebruiker, worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks van tekens die een eenduidige identificatie van de browser en daarmee de gebruiker mogelijk maakt bij het raadplegen van een website.

De volgende gegevens worden via cookies opgeslagen en overgedragen:

(Taalinstellingen, artikelen in een winkelwagentje, aanmeldgegevens)

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

Er volgt een lijst met de verzamelde gegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Ingevoerde zoektermen, frequentie van paginaweergaven, gebruik van websitefuncties

Hieronder informeren we u welke cookies opgeslagen worden, wat hun doel en vervaldatum is:

 

Naaam Doel Soort 

 

Duur

 

PHPSESSIDEen technisch cookie voor het aanbieden van video's via Movingimage24Sessie Browsersessie 
wt3_eidGebruiksstatistieken Webtrek Permanent 6 maande 
wt3_sid   
wt_rla   
CookieHint   

NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn

   
datesFilterQ   
renderid   
session   
viega_noticelist_token   
wt_nbg_Q3   

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, par. 1, letter f van de AVG.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser, ook na het openen van een andere pagina, herkend wordt. 

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen samen te stellen.

Voor deze doeleinden is ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens eveneens gebaseerd op artikel 6 par. 1 letter f van de AVG.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en via deze aan onze website doorgegeven. Daarom heeft de gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in de door de gebruiker gebruikte internetbrowser te wijzigen, kan de gebruiker de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook op elk moment verwijderd worden. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website uitgeschakeld worden, is het misschien niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

5. YouTube

Viega heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen verstrekken en waarbij andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en opmerkingen bij plaatsen. Informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/intl/nl/yt/about/ 

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. 

Met elk bezoek aan één van de pagina's van deze website, beheerd door Viega en met een YouTube-component (YouTube-video), zal de internetbrowser automatisch op het informatiesysteem van de gebruiker via de respectieve YouTube-component de weergave van de corresponderende YouTube-component van YouTube downloaden. In het kader van dit technisch proces krijgen zowel YouTube als Google kennis hiervan, meer specifiek welk onderdeel van onze website de gebruiker heeft bezocht. 

Als de gebruiker tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube door het oproepen van een subpagina die de YouTube-video bevat, welk specifiek onderdeel van onze website door de gebruiker werd bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en wordt gekoppeld aan het YouTube-account van de gebruiker. 

Indien de gebruiker niet wenst dat dit met YouTube en Google wordt gedeeld, kan dit vermeden worden door af te melden van het YouTube-account vooraleer onze website te raadplegen. 

Het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://policies.google.com/privacy?hl=nl, werpt meer licht op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

6. Webtrekk, hulpmiddel voor analyses

Sommige van de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, worden gebruikt voor statistische analyses.

Viega maakt gebruik van de diensten van het bedrijf Webtrekk GmbH, Hannoversche Strasse 19, 10115 Berlijn, om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om ons aanbod dienovereenkomstig te kunnen optimaliseren. Webtrekk GmbH is gecertificeerd voor gegevensbescherming op het gebied van Web Controlling Software door TÜV Saarland. Onderdeel van de certificering is een on-site audit van Webtrekk in Berlijn en op de hostingsite, waarbij het verzamelen en verwerken van trackinggegevens werd gecontroleerd op naleving van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

 • Rechtsgronden van deze certificering zijn:
 • de catalogus van eisen inzake gegevensbescherming - V1.3,
 • de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming,
 • de normen van IT-beveiliging naar de huidige stand van de techniek op basis van de IT-basisbeginselen van BSI volgens ISO 27000,
 • het testrapport TR00969.

Wanneer onze website bezocht wordt, wordt informatie, verstuurd door de browser, verzameld en geëvalueerd voor onze webcontrole. De verzameling gebeurt via een pixel, die op elke website is geïntegreerd. De volgende gegevens worden verzameld:

 • verzoek (bestandsnaam van het gevraagde bestand)
 • browsertype/versie (bijv .: Internet Explorer 11.0)
 • taal van browser (bijv .: Duits)
 • gebruikt besturingssysteem (bijv .: Windows 10)
 • interne resolutie van het browservenster
 • schermresolutie
 • activatie van Javascript
 • Java aan/uit
 • Cookies aan / uit
 • kleurdiepte
 • Verwijzende url (de daarvoor bezochte pagina)
 • IP-adres - wordt onmiddellijk geanonimiseerd en verwijderd na verwerking
 • Tijdstip van bezoek
 • Klikgedrag
 • Een meer gedetailleerde lijst van de verstrekte informatie is te vinden op http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung.html. Webtrekk slaat het IP-adres alleen op in een verkorte (geanonimiseerde) vorm en gebruikt het alleen voor sessieherkenning, voor geolokalisatie en voor de verdediging tegen cyberaanvallen. Het IP-adres wordt dan onmiddellijk verwijderd, zodat de verzamelde gegevens anoniem blijven.
 • Webtrekk gebruikt de volgende cookies:
 • Sessiecookie (voor sessieherkenning, levensduur: één sessie)
 • Permanente cookie (voor het detecteren van nieuwe/vaste klanten: 6 maanden)
 • Opt-out-cookie (in het geval dat tracking wordt geblokkeerd: 60 maanden)

De gebruiker kan met zijn browserinstellingen bepalen of cookies mogen worden ingesteld of niet. Als de gebruiker specifiek op de website van Viega geen tracking wil toestaan, kan hij bezwaar maken tegen deze tracking. Om dit bezwaar uit te voeren, kan de gebruiker klikken op de volgende link http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

Verdere informatie is te vinden op de website van Webtrekk GmbH, http://www.webtrekk.com.

7. Nieuwsbrief 

Als de gebruiker zich abonneert op de Viega-nieuwsbrief, worden de gegevens van het respectieve invulformulier doorgestuurd naar Viega.

Bij registratie voor de nieuwsbrief worden zowel het IP-adres van de gebruiker als de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit om misbruik van diensten of van e-mailadressen te voorkomen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. De uitzondering bestaat wanneer er een wettelijke meldingsplicht geldt.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 letter a van de AVG.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de gebruiker worden beëindigd. Alsook kan de toestemming voor de opslag van persoonsgegevens op elk moment worden ingetrokken. Voor dit doel is elke nieuwsbrief voorzien van een overeenkomstige link.

Bovendien kan de gebruiker zich afmelden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: newsletter@viega.de of datenschutz@viega.de.

8. Andere onlineaanbiedingen 

Via onze website heeft de gebruiker toegang tot andere onlineaanbiedingen van Viega, zoals het leveranciersportaal en het carrièreportaal. Voor deze aanbiedingen is deze privacyverklaring eveneens van toepassing.

Voor sommige formulieren is de invoer van persoonsgegevens door de gebruiker vereist. De gegevens in het respectieve invulformulier worden doorgegeven aan Viega en uitsluitend opgeslagen voor intern gebruik door Viega.

Bij gebruik van invulformulieren worden ook zowel het IP-adres van de gebruiker als de datum en tijd van gebruik opgeslagen.

Dit om misbruik van de diensten te voorkomen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. De uitzondering bestaat wanneer er een wettelijke meldingsplicht geldt. 

Alsook worden voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en bedrijf van de klant gedeeltelijk opgeslagen. 

Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het verstrekken van de verzochte inhoud of diensten. Bovendien dient dit uitsluitend voor doeleinden van verwerking of contactname. 

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, die met behulp van invulformulieren wordt verzameld, is artikel 6 par. 1 letter f van de AVG. Indien het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de bijkomende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 par. 1 letter b van de AVG. 

Gebruikers kunnen op elk moment de opgeslagen gegevens laten verwijderen of wijzigen. De gebruiker kan op elk moment informatie over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen, ontvangen. 

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. 

9.  Contactmogelijkheden

Er is een contactformulier op de website voorzien dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als alternatief is contact ook mogelijk via het opgegeven e-mailadres. Als de gebruiker via één van deze kanalen contact opneemt met Viega, worden de persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt, automatisch opgeslagen. Dit omvat altijd voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijf. Andere gegevens kunnen optioneel door de gebruiker worden opgegeven.

De opslag dient uitsluitend voor doeleinden van verwerking of contact met de gebruiker. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, die door de verzending van een e-mail overgedragen worden, is artikel 6, par. 1, letter f van de AVG. Als het contact per e-mail tot doel heeft een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 par. 1 letter b van de AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens van het invulformulier dient alleen om de contactname te verwerken. In het geval van contact via e-mail, hebben wij ook een legitiem belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te kunnen voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te kunnen waarborgen.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dit dan het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker werd beëindigd. De conversatie wordt beëindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief afgehandeld zijn.

10. Het routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

In het algemeen verwerkt en slaat Viega persoonsgegevens van gebruikers alleen op indien dit nodig blijkt om het doel van de opslag te bereiken. Bovendien kan dergelijke opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever dit voorziet in EU-reglementering, wetten of andere bepalingen waaraan Viega is gebonden. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt dan eveneens plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij een verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst of de uitvoering ervan. 


Zodra het opslagdoeleinde vervalt of een door de bovengenoemde bepalingen voorgeschreven opslagtermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd.

11. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt, is de gebruiker een betrokken persoon in het kader van de  AVG en heeft hij met betrekking tot Viega de volgende rechten:

11.1 Recht op inzage

De gebruiker kan Viega om uitsluitsel vragen of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, door ons worden verwerkt.

Wanneer dergelijke verwerking het geval is, kan de gebruiker Viega om volgende informatie vragen:

a. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

b. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker zijn verstrekt of nog zullen worden verstrekt;

d. de geplande opslagduur van de persoonsgegevens betreffende de gebruiker of, indien deze specifieke informatie niet beschikbaar is, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;

e. het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens betreffende de gebruiker, een recht op inperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

f. het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

g. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet van de gebruiker worden verzameld;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, par. 1 en 4 AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de gebruiker.

De gebruiker heeft het recht om in kennis gesteld te worden indien persoonsgegevens betreffende de gebruiker worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kan de gebruiker om informatie verzoeken over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG inzake de doorgifte. 

11.2 Recht op rectificatie

De gebruiker heeft het recht om van Viega rectificatie en/of vervollediging van hem betreffende onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. Viega moet de correctie onverwijld uitvoeren.

11.3 Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan een beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

a. indien de gebruiker de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Viega in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b. indien de verwerking onrechtmatig is en de gebruiker zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om inperking van het gebruik ervan;

c. indien Viega de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de gebruiker deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

d. indien de gebruiker overeenkomstig artikel 21, par. 1 AVG, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en waarbij nog niet vaststaat of de legitieme gronden van Viega zwaarder wegen dan die van de gebruiker.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker is ingeperkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt met toestemming van de gebruiker of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Indien een inperking van de verwerking werd verkregen, wordt de gebruiker door Viega op de hoogte gebracht voordat de inperking van de verwerking wordt opgeheven.

11.4 Recht op gegevensverwijdering

11.4.1.   De verplichting te verwijderen

Elke gebruiker kan Viega verzoeken om een onmiddellijke verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens en Viega is verplicht persoonsgegevens onmiddellijk te wissen wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is: 

a. De persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b. De gebruiker trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, par. 1, letter a AVG, of artikel 9, par. 2, letter a AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c. er wordt overeenkomstig artikel 21, par. 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, par. 2 AVG;

d. De persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker zijn onrechtmatig verwerkt.

e. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op Viega rust;

f. De persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, par. 1 AVG.

11.4.2.   Informatie aan derden

Als Viega de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en als Viega overeenkomstig Art. 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt Viega, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de gebruiker Viega heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. 

11.4.3.   Uitzonderingen

Het recht tot verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

a. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

b. voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de Viega rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan Viega is verleend;

c. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, par. 2, letters h en i, en art. 9, par.


 3 AVG;

d. voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, par. 1 AVG, voor zover het in par. 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

e. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

11.5 Kennisgevingsverplichting

Indien de gebruiker zijn recht op rectificatie, verwijdering of inperking van de verwerking door Viega heeft ingeroepen, is Viega verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens van de gebruiker werden verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of inperking van de verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

De gebruiker heeft het recht om Viega te vragen informatie over deze ontvangers te verkrijgen.

11.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan Viega heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Viega, indien:

a. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6, par. 1, lid a AVG, of art. 9, par. 2, letter a AVG, of op een overeenkomst volgens art. 6, par. 1, letter b AVG en

b. de verwerking via een geautomatiseerde proces wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft de gebruiker het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Viega is verleend.

11.7 Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om, wegens redenen die verband houden met de specifieke situatie van de gebruiker, bezwaar te maken tegen de verwerking van de gebruiker betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6, par. 1, onder letters e of f AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Viega staakt dan de verwerking van de persoonsgegevens tenzij Viega dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als de persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de gebruiker te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Als de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

De gebruiker heeft de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande richtlijn 2002/58/EG, het recht van bezwaar uit te oefenen via een geautomatiseerde proces.

11.8 Het recht om de toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

11.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

De gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - waaronder profilering - besluit, dat hem aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet wanneer het besluit

a. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de gebruiker en Viega;

b. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op Viega van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de gebruiker of

c. berust op de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van art. 9, par. 1 AVG, tenzij art. 9, par. 2, letter a of g geldt en redelijke maatregelen genomen zijn om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker te beschermen.

Betreffende de in a. en c. genoemde gevallen zal Viega passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de gebruiker nemen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van Viega, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

11.10 Recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere gebruiker het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

12. Rechtsgrond voor verwerking

Voor zover Viega de toestemming van de gebruiker verkrijgt voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt art. 6, par. 1, letter a van de Europese privacyreglementering (AVG) als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor het sluiten van een ​​overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, wordt art. 6, par. 1, letter b AVG als rechtsgrond beschouwd. Dit geldt eveneens voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Viega gebonden is, is art. 6, par. 1, letter c AVG de rechtsgrond.

In het geval dat de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, geldt art. 6, par. 1, letter d AVG als rechtsgrond.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Viega of van een derde, als de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, geldt art. 6, par. 1, letter f AVG als rechtsgrond voor de verwerking. Het gerechtvaardigde belang van Viega ligt in het uitvoeren van de zakelijke activiteiten van Viega.

Uw contactpersoon