De inhoud van deze pagina is ook beschikbaar in een andere taal. Wilt u de taal wijzigen? Français Nederlands Deze website bevat informatie over landen en markten. Selecteer de website van het betreffende land voor informatie over een specifiek land/een specifieke markt. Landselectie

Duurzaamheid en decarbonisatie

 • SDG 6: Schoon water en sanitair

  SDG 6 Schoon water en sanitair: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.

  Doel 6.3: Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken. Ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recycling en veilig hergebruik worden wereldwijd aanzienlijk verhoogd.

  Doel 6.4: Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen. Zo kan een een antwoord worden geboden op de waterschaarste en kan het aantal dat mensen dat last heeft van waterschaarste, aanzienlijk worden verminderd.

  Onze bijdrage: onze producten en diensten helpen bij het behoud van een veilige levering van drinkwater. We gebruiken water op een bewuste wijze in onze productprocessen. Verder gebruiken we met sensoren uitgeruste armaturen, circulatieleidingen, omgekeerde osmose en vacuümverdampers om ons water- en chemicaliënverbruik aanzienlijk te verlagen.

 • SDG 7: Betaalbare en schone energie

  SDG 7 Betaalbare en schone energie: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

  Doel 7.3: Tegen 2030 het globale verbeteringstempo in energie-efficiëntie verdubbelen.

  Onze bijdrage: onze producten verminderen het energieverbruik van klanten voor hygiënisch drinkwater en verwarming. In onze productieprocessen en in ons hele bedrijf is het energieverbruik in de afgelopen jaren slechts in geringe mate gestegen (8%), terwijl onze omzet met 40% en ons personeelsbestand met 30% is gestegen. Door de efficiëntiemaatregelen die we hebben genomen om dit te bereiken, hebben we tussen 2015 en 2020 de uitstoot van ongeveer 22 duizend ton CO2-emissies voorkomen.

 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

  SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

  Doel 9.4: Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om deze duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen. Alle landen ondernemen daarbij de nodige actie ondernemen volgens hun eigen mogelijkheden.

  Onze bijdrage: we investeren consistent in duurzame industriële faciliteiten en innovatieve technologieën. De bedragen die we investeren, liggen boven het gemiddelde in onze sector.

 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

  SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen: Maak steden en menselijke leefomgevingen inclusief, veilig, veer krachtig en duurzaam.

  Doel 11.6: Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren […].

  Onze bijdrage: onze producten zorgen voor een aanzienlijke vermindering van het energie- en waterverbruik gedurende de levensduur van het gebouw.

 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

  SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

  Doel 12.4: Tegen 2030 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in over eenstemming met internationale kaderovereenkomsten. Beperk verder de uitstoot in lucht, water en bodem aanzienlijk om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te verminderen.

  Doel 12.5: Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken door preventie, vermindering, recycling en hergebruik.

   

  Onze bijdrage: we verbeteren continu de efficiëntie van onze productieprocessen en producten voor een lange - en dus meer duurzame - productlevenscyclus.

 • SDG 13: Klimaatactie

  SDG 13 Klimaatactie: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

  Doel 13.2: Maatregelen voor klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

  Doel 13.3: Verbeter opleiding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot beperking, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing over klimaatverandering.

  Onze bijdrage: we hebben een duidelijke strategie vastgesteld om in 2035 CO2-neutraal te zijn. We willen een milieuleider zijn en we implementeren continu nieuwe maatregelen om ons energieverbruik en CO2-emissies te verlagen. Onze speciale trainingssessies hebben ervoor gezorgd dat onze medewerkers en managers beschikken over de kennis over duurzaamheid en decarbonisatie. Deze kunnen ze toepassen en met anderen delen.