Fonterra Smart Control: innovatief regelingssysteem voor individuele ruimtes


Fonterra Smart Control is een volledig nieuwe manier om de oppervlaktetemperatuur in individuele ruimtes te regelen. Met de Fonterra Smart Control stelt u de afzonderlijke verwarmingsgroepen van de oppervlakteverwarmings- en -koelsystemen op een dynamische en volledig automatische manier in.

Hydraulische regeling: permanent en automatisch

Hierbij meet de innovatieve regeling niet enkel de aanvoertemperatuur aan de verdeler en de actuele kamertemperaturen, maar ook de retourtemperatuur van elke afzonderlijke verwarmingsgroep. Vertrekkende vanuit deze meetwaarden zorgt het systeem automatisch en permanent voor een dynamische, hydraulische regeling. Bijgevolg reageert Fonterra Smart Control automatisch op alle temperatuurinvloeden (bv. door ventilatie, schoorsteen, invallende zonnestralen) en verhindert dat deze een effect hebben op het verwarmingsgedrag.

Minimale kosten bij maximale gezelligheid

Het resultaat is de perfecte, lerende en gebruikersafhankelijke instelling van de oppervlaktetemperatuur per ruimte – helemaal vanzelf. Voor de gebruiker uit dit zich overduidelijk in het extreem behaaglijke gevoel en de dalende kostprijs, zowel bij het verwarmen als bij het koelen.

Variabelen worden automatisch in aanmerking genomen

Nog een voordeel: het systeem houdt automatisch rekening met variabelen als legafstand, lengte van de verwarmingsgroepen, hoogte van de vloer en vloerbedekking. Dit is bijzonder praktisch, vooral bij renovaties. Op elke reeds aanwezige omstandigheid zal de Fonterra Smart Control namelijk automatisch efficiënt reageren.

Gemakkelijke installatie en bediening

En wat maakt de nieuwe regeling nog zo slim? De gemakkelijke installatie en het optimale bedieningscomfort. Terwijl de gebruikelijke statische hydraulische regeling van de ontwerper heel precieze parameters en van de professionele installateur veel inspanningen vereist, kan de Fonterra Smart Control heel gemakkelijk en snel worden geïnstalleerd. Het systeem bestaat uit een kamerthermostaat, een basiseenheid en temperatuurmetingsplaatsen met  zogenaamde actuatormodule. Deze meten permanent de temperatuur in de retourleidingen. De gegevensuitwisseling tussen de actuatormodules en de basiseenheid in de verdelerkast gebeurt via een breedbandkabel. Alle aansluitingen zijn gebruiksklaar voorbereid op de plug-and-play-installatie. Na de montage worden de afzonderlijke regelventielen op volledige doorstroomhoeveelheid ingesteld. De permanente hydraulische regeling volgt automatisch als het systeem eenmaal in werking is gesteld.

Zowel de instellingen bij de eerste inbedrijfstelling als de bediening door de gebruiker tijdens de werking van het systeem zijn mogelijk met een smartphone, tablet of laptop via het wifinetwerk. Intuïtief en doodgemakkelijk op een browsergebaseerde gebruikersinterface.

Het achteraf verder uitrusten van de Fonterra Smart Control met ventiel M30 x 1,5 en euroconus is mogelijk bij alle verwarmingsgroepenverdelers.  

De belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Ontwerp- en bedrijfszekerheid door dynamische hydraulische regeling: onafhankelijk van de legafstand, de lengte van de verwarmingsgroepen, de hoogte van de vloer, de vloerbedekking, de buitentemperatuur of vreemde warmtebronnen
  • Duidelijke tijdsbesparing bij de montage en inbedrijfstelling door hetplug-and-playprincipe en de automatische hydraulische regeling
  • Korte reactietijden doordat het systeem niet volledig moet worden afgesloten
  • Tot 20 % lagere energiekosten
  • Gemakkelijke en intuïtieve bediening
  • Snel verwarmen door aanduiden van prioritaire ruimtes
  • Bepalen van gebruikersafhankelijke verwarmingsprofielen mogelijk
  • Instellen van vermogensfasen voor ondergeschikte ruimtes zonder kamerthermostaat
  • Instellen van afwezigheidsmodus en vermoedelijke terugkeertijd mogelijk

Afbeelding boven:

Vergelijking van de regelcurven: in tegenstelling tot een standaardregeling van een vloerverwarming, verwarmen systemen met Fonterra Smart Control sneller op (1). Door de permanente afstemming met de controletemperatuur (2) wordt bovendien energieverspilling door oververwarming (3) vermeden, net zo goed als comfortverlies door onderverwarming (4).