Fonterra Base 15/17

Fonterra Base 15/17-vloerverwarming voor gebouwen met grote oppervlaktes vloeren en vensters


Fonterra Base 15/17 is perfect geschikt voor installaties in nieuwe gebouwen met een grote massastroom.

Voor grote oppervlakten staan, naast de flexibele PB-buizen, ook de buistypes PE-Xc en PE-RT voor een bijzonder zuinige temperatuurregeling ter beschikking. Bovendien biedt Fonterra Base 15/17 ideale voorwaarden voor zowel het verwarmen als het koelen van vloeroppervlakken.

Bijzonderheid bij het koelen met oppervlaktesystemen

Om de functie van de oppervlakteverwarming naar koelen over te schakelen, wordt er koud water in het beschikbare buisleidingssysteem gepompt. Hiervoor zijn bij voorkeur combinaties met warmtepompen of putinstallaties heel geschikt. De Fonterra-regelcomponenten zorgen hierbij voor een optimaal binnenklimaat en verhinderen bij het koelen de vorming van condensaat.Kenmerken en voordelen in detail
 

  • Zowel geïsoleerde systeemoppervlakten (30-2 of ND 11) als uitvoeringen zonder isolatie (smart) 
  • Noppenplaatsysteem is geschikt voor PB-buizen van 15 x 1,5 en 17 x 2,0 mm, MV-buizen van 16 x 2,0 mm of PE-Xc- en PE-RT-buizen van 17 x 2,0 mm 
  • Voor installaties met grote massastroom om te verwarmen en te koelen 
  • In het bijzonder bij de koelfunctie van grotere massastroom 
  • Geschikt voor cement- en calciumsulfaatvloer 
  • Legraster gebeurt in stappen van 5,5 cm 
  • Diagonale verlegging met extra materiaal
Fonterra Base Diagonalverlegung

Afbeelding boven: Voorbeeld van een mogelijke diagonale verlegging.


Meer informatie over dit thema kan u hier downloaden: