Fonterra Tacker
Fonterra Tacker

Fonterra Tacker is een soepel tackersysteem voor vloerverwarming en -koeling in nieuwbouw bij gebruik van natte dekvloeren.

Dank zij het uiterst soepel klemsysteem is men bij Fonterra Tacker niet gebonden aan een bestaand raster. Op deze manier kunnen de buizen ook in nauwe of hoekige ruimtes optimaal worden aangepast aan de vorm van de ruimte. Fonterra vloerverwarmingsbuizen laten zich bijzonder eenvoudig leggen en over het ter beschikking staande oppervlak verdelen. Met Fonterra Tacker kunnen zowel buisleidingen uitPB 15 als PE-Xc buizen met de groottes 17 en 20 worden verwerkt.

 

Eigenschappen en voordelen in detail

  • Flexibel tackersysteem voor oppervlakteverwarming en -koeling
  • Geschikt voor cement- en calciumsulfaat-bestrijkingen
  • Weefselfoliestroom met rasteropdruk, als estrikvochtbescherming volgens DIN 18560 voor een betrouwbare bevestiging van de buizen
  • Dicht verbinden van de systeemplaten door overdekken van de deklaag en afkleven van de voegen
  • Beschikbaar in verschillende diktes met uiteenlopende warmte- en loopisolatie-eigenschappen
  • Vouw- en rolsysteem beschikbaar
  • Bouwmateriaalklasse volgens DIN 4102-B2
  • Grote soepelheid bij het leggen
Fonterra Tacker zur Verlegung im Nass-Estrich
Fonterra Tacker voor aanbrengen in natte estrik