De vernieuwde gasnorm: een goede zaak voor de installateur
De vernieuwde gasnorm: een goede zaak voor de installateur

Wat betekent het addendum aan NBN D 51-003 in de praktijk?

Op 29 september werd het addendum van de gasnorm NBN D 51-003 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De norm NBN D 51-003 bepaalt de regels omtrent de ‘binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen’. Belangrijk is dat de Viega producten reeds voldoen aan alle producteisen zoals beschreven in de norm.

 “Aan zo’n publicatie in het Staatsblad gaat een heel traject vooraf, waarbij je als producent de kans krijgt tegenvoorstellen te doen bij de commissie. Bij Viega doen we dat niet alleen vanuit ons kwaliteitsstreven, maar ook vanuit het standpunt van de installateur.”

Nu ook inox perskoppelingen voor gas, tot 54 mm
Gasleidingen kunnen vanaf nu ook in inox vervaardigd worden, en mogen tot 54 mm geperst worden. Dit betekent dat de Viega Sanpress Inox 1.4401 buis voor gas geïnstalleerd kan worden. Dat zal voor heel wat tijdswinst en meer efficiëntie op de werf zorgen.

Koper tot 54 mm
Voordien mocht koper slechts geperst worden tot 28 mm, en de grote maten moesten gesoldeerd worden. Nu mag koper dus ook tot 54 mm geperst worden! Wederom meer tijdwinst en installatiecomfort. Let wel: zowel voor hardsolderen als persen moeten de koperen buizen van 35 en 42 mm een dikte van 1,2 mm en de koperen buizen van 54 mm moeten een dikte van 1,5 mm hebben.

Geperste gasleidingen inmetselen mag
Geperste gasleidingen moesten vroeger altijd in opbouw geplaatst worden, en dat kan ontsierend werken. Dat is nu verleden tijd. Gasleidingen met Viega Profipress G-persfittingen in koper of Viega Sanpress Inox G-persfittingen in inox mogen in de chape of in de muur worden ingewerkt. Je mag ze ook ingraven of bovengronds leggen buiten het gebouw.

De ingewerkte koperen leidingen moeten nog steeds in de vloer beschermd worden tegen beschadiging en toevallige doorboringen, en dit door middel van een stalen bescherming van minstens 2 mm dikte, inox perskoppelingen en leidingen hoeven niet beschermd te worden. Koperen leidingen met persfittingen kunnen zoals vroeger in het zicht geplaatst worden, maar mogen nu ook bereikbaar geplaatst worden in verluchte schachten of leidinggoten en in verluchte holle ruimtes.

Bescherming tegen corrosie
In het nieuwe addendum wordt veel dieper ingegaan op de uitwendige bescherming tegen corrosie voor alle soorten leidingen. Zo hoeven inox leidingen bijvoorbeeld geen bijkomende bescherming, tenzij ze in corrosieve milieus geïnstalleerd worden; een bekleding uit een synthetisch materiaal is dan voldoende. Koperen leidingen echter moeten steeds beschermd worden met verf of een synthetische bekleding, tenzij de opbouw in een niet-corrosief milieu gebeurt.

Dichtheidsproef op 150 mbar
De dichtheidsproef van 100 mbar wordt verhoogd naar 150 mbar. Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan de lekdetectievloeistoffen. Ze moeten voldoen aan de EN 14291, en voor inox mag het chloridengehalte niet hoger zijn dan 30 mg/l, ook weer om corrosie te vermijden.

Nieuwe sterkteproef bij bepaalde configuraties
Bij installaties die rechtstreeks gevoed worden door een gasdrukregelstation zal een mechanische sterkteproef van 250 mbar gedurende 15 minuten moeten uitwijzen of de leiding mechanisch goed verbonden is, zonder risico op lekkages. 

Maximale beugelafstand bij alle leidingen

Profipress G met SC-Contur
Sanpress Inox G met SC-Contur
Profipress G met SC-Contur
De Viega SC-Contur garandeert dat per ongeluk niet geperste verbingen zichtbaar worden.
Profipress G: herkenbare verpakking
De gele punt op de zoom, een gele rechthoek en een hoogwaardig, eveneens geel HNBR-dichtelement maken dat Profipress G en Sanpress Inox G optisch niet te verwisselen en duidelijk herkenbaar zijn. De verpakking hoort daar ook bij.