Fonterra Smart Control
Fonterra Smart Control

Fonterra Smart Control is een intelligente kamerthermostaat voor oppervlakteverwarming. Hij regelt aparte verwarmingskringen van oppervlakteverwarmings- en -koelsystemen dynamisch en volledig automatisch.

De innovatieve regeling meet hiervoor niet alleen de aanvoertemperatuur bij de verdeler en de actuele kamertemperaturen, maar ook de retourtemperatuur van elke verwarmingskring. Op basis van deze meetwaarden zorgt de eenheid zelfstandig en permanent voor een dynamische, hydraulische regeling. Zo reageert Fonterra Smart Control automatisch op alle temperatuurinvloeden (bv. door verluchting, open haard, zonne-instraling) en voorkomt hij dat deze een ongunstig effect hebben op het verwarmingsgedrag. Het resultaat is de perfecte, gebruikersafhankelijke instelling van de oppervlaktetemperatuur per ruimte – helemaal automatisch. Voor de gebruiker betekent dit maximaal comfort en lagere kosten, zowel bij verwarming als koeling.

 

Nog een voordeel: variabelen zoals plaatsingsafstanden, lengte van verwarmingskringen, dikte van chapevloeren en vloerbedekking worden automatisch in aanmerking genomen. Dit is met name heel praktisch bij renovatie, want Fonterra Smart Control reageert automatisch op alle reeds aanwezige factoren.

 

Fonterra

 

Eenvoudige installatie en bediening


De nieuwe regeling wordt nog om een andere reden slim genoemd: de eenvoudige installatie en het hoge bedieningsgemak. Terwijl de gebruikelijke statische hydraulische regeling nauwkeurige parameters vereist van de vakman en van de installateur een flinke inspanning vergt, wordt 'Fonterra Smart Control' zeer eenvoudig en snel geïnstalleerd. Het systeem bestaat uit een kamerthermostaat, een basiseenheid en temperatuurmeetpunten met zogenaamde actuatormodules. Deze meten continu de temperatuur in de retourleidingen. De gegevensuitwisseling tussen de actuatormodules en de basiseenheid in de verdeelkast, vindt plaats via een breedbandkabel. Alle verbindingen zijn stekkerklaar voor de plug-and-play-installatie. Na de montage worden de verschillende regelkleppen op vol debiet ingesteld. De permanente hydraulische regeling gebeurt dan automatisch tijdens de werking.

 

Zowel de instellingen tijdens de eerste ingebruikname alsook de bediening door de gebruiker tijdens de werking zijn mogelijk met een smartphone, tablet of laptop via WIFI. Intuïtief en supergemakkelijk op een browsergebaseerd gebruikersplatform.

 

'Fonterra Smart Control' kan ook achteraf worden geïnstalleerd bij alle verwarmingskringverdelers met klepzitting M30 x 1,5 en Euroconus-koppeling.

 

De belangrijkste voordelen op een rij
  • Ontwerp- en operationele zekerheid door dynamische, hydraulische regeling: onafhankelijk van plaatsingsafstanden, lengte van verwarmingskringen, dikte van chapevloeren, vloerbedekking, buitentemperaturen of andere warmtebronnen.
  • Aanzienlijke tijdsbesparing tijdens montage en gebruik dankzij 'plug and play'-principe en automatische hydraulische regeling 
  • Korte reactietijden door afwezigheid van volledige uitschakeling
  • Tot 20 % besparing op energiekosten 
  • Eenvoudige en intuïtieve bediening 
  • Snelle opwarming door definitie van prioritaire ruimten 
  • Instelling van gebruikersafhankelijke verwarmingsprofielen mogelijk 
  • Instelling van vermogensniveaus voor ondergeschikte vertrekken zonder kamerthermostaat
  • Afwezigheidsmodus en vermoedelijke terugkeertijd instelbaar
DE_PR_150310_Smart_Control_04a_174.jpg
Actuatormodules worden aangeslo-ten op de temperatuurmeetpunten en via een breedbandkabel met elkaar en met de basiseenheid verbonden.
Fonterra Smart Control
De slimme basiseenheid communi-ceert met kamerthermostaten en actuatormodules.
Fon
De zeer gevoelige kamerthermostaat reageert op de geringste tempera-tuurschommelingen (verkrijgbaar in zwart en wit). Het ontwerp werd reeds tweemaal bekroond: met de Red Dot Award 2015 en de prijs "Design Plus powered by ISH".