Fonterra oppervlakteverwarming voor speciale toepassingen
Fonterra oppervlakteverwarming voor speciale toepassingen

Viega Fonterra biedt met zijn geoptimaliseerde systemen voor oppervlaktemperatuurregeling een breed programma voor de meest uiteenlopende eisen. Dit geldt voor nieuwe en oude gebouwen net zo goed als voor industrie- en sporthallen, vrijetijdsruimtes en kantoorgebouwen.
Fonterra Industry – voor hallen en zwaar belaste vloeren/Industrie

Fonterra Industry is een energie- en kostenbesparend vloerverwamingssysteem voor zwaar belaste vloeren in de industrie. Dankzij de verwarming van de volledige vloer van de hal op lage temperatuur ontstaat er een gelijkmatig temperatuurprofiel en worden de verliezen bij de warmteverdeling beperkt. Daarmee gaat er beduidend minder warmte in de hoogte van de hal verloren als bij conventionele systemen.

Eigenschappen en voordelen in detail

 • Onbeperkt gebruik van de oppervlakte
 • Inzetbaar voor vloerverwarming en -koeling
 • Geschikt voor de temperatuursturing van betonvloeren voor koel- en vriesruimtes
 • Ook voor vlakken met een verkeersbelasting van meer dan 5 kN/m2
Fonterra Sport - voor sport en trilvloeren

Fonterra Sport is de ideale, economische oplossing voor het oppervlaktedekkend verwarmen van trilvloerconstructies en puntelastische sportvloeren. Via het lagere warmteverlies in de hoogte van de hal geniet u van een grote behaaglijkheid door de milde starlingswarmte en het efficiënte gebruik door de lage warmwatertemperaturen.

Eigenschappen en voordelen in detail

 • Arm aan convectie – geringe stofcirculatie
 • Hoog stralingsaandeel
 • Groot stralingsoppervlak – aangename temperatuurregeling
 • Economische gebruik
 • De bevestiging van de buizen heeft geen invloed op de sportconstructie
 • Ontkoppeling voorkomt invloed van de trileigenschappen
Fonterra Active - onderdeelactivering

Fonterra Active onderdeelactivering kan zowel voor verwarmen als voor koelen worden gebruikt. Dankzij een gerichte warmteafstraling biedt het systeem een groot comfort en spaart het bovendien kosten door het tijdsgeschakelde opwarmen en afkoelen van de structuur met een uiterst geringe energiebehoefte. De optimale plaats van de buizen dicht tegen het plafond bij Fonterra Active laat een economisch gebruik toe, bij een hoog verwarmings- en koelvermogen.

Eigenschappen en voordelen in detail

 • Zachte koeling zonder dat er tocht optreedt
 • Verminderde luchtverversing in combinatie met een RTL-installatie
 • De koelinstallatie kan door het activeren van de opslagmassa kleiner worden gedimensioneerd
 • Laag en daarmee energetisch gunstig voorlooptemperatuurniveau
 • Gebruik alternatieve koud- en warmwatersystemen mogelijk
Fonterra Industry Fußbodenheizung für Hallen und Schwerlastböden / Industrie
Fonterra Industry
Viega Fonterra Sport Fußbodenheizung für Schwingböden und andere Sportböden
Fonterra Sport
Fonterra Active Bauteilaktivierung
Fonterra Active onderdeelactivering