Berekening
Berekening

Wanneer het om drinkwater gaat, zijn technische en hygiënische oplossingen, van berekening tot aan inbedrijfsstelling, noodzakelijk voor het behoud van het drinkwaterkwaliteit.

Vanuit hygiënische oogpunten is een "slanke" installatie een doel van de berekening. Belangrijk is dat ieder tappunt wat niet veel wordt gebruikt regelmatig wordt ververst en het meest gebruikte tappunt bevind zich aan het eind van de stijgleiding.

 

Voor de juiste verversing van het water, zeker in gebouwen met een onregelmatige bewoning, is de juiste keuze van de installatie van belang.

 

  • een t-stuk installatie is een goede oplossing voor gebouwen of installaties zonder hoge hygiënische eisen.  Bij veel gebruikte tappunten en de daarbij horende zeer korte uittapleidingen.

 

  • een serieleiding wordt gekozen om niet veel gebruikte tappunten aan te sluiten, bijvoorbeeld in combinatie met een vorstvrije gevelkraan. Hierbij worden de armaturen middels een doorstroom muurplaat aangesloten. Aan het einde van de installatie bevind zich een frequent gebruikt tappunt. Bijvoorbeeld een toilet. ( eventueel gecombineerd met een spoelsysteem)

 

Juiste diameter

 

In drinkwater installaties is het toepassen van de juiste diameters een eis om een hygiënische en goed functionerende installatie te maken. Aan de ene kant bespaard u op materiaalkosten, anderzijds verminderd u de waterinhoud van de installatie.

 

Om over dimensionering te vermijden is het van belang om de installatie juist uit te rekenen. Belangrijk is de waterinhoud, het verloop van de temperatuur als ook de toegepaste appendages zoals kogelafsluiters met een zeer lage weerstand. Hierdoor kan de druk in het systeem behouden blijven.

viptool assistent
De ontwerpsoftware Viptool met Viega Hygiënie+ biedt de adviseur de middelen voor het juist berekenen van de installatie