Hygiene problemen
Hygiene problemen

Sinds enkele jaren is duidelijk geworden, dat zich in leidingwater microbiologische problemen kunnen onstaan. Nieuwe onderzoeken leren ons dat bacteriën in het leidingsysteem voor grote problemen kunnen zorgen. Meer dan men in eerste instantie aannam.

De meest voorkomende zwakke plekken zijn:

  • het niet juist uitrekenen van de leidingen
  • hygiënische tekortkomingen van de installatie, bijzonder bij de ingebruikname
  • fouten bij latere ingebruikname
     

Onderstaande maatregelen zijn in een vroeg stadium van het berekenen van de installatie al mee te nemen.

 

  • het vermijden van stagnatie de het juiste leidingtraject te kiezen, de juiste diameters af te stemmen met de gebruikerstoestellen
  • juist isoleren, om het opwarmen tegen te gaan, of om het afkoelen te vermijden
     

Alleen binnen bepaalde temperatuurbereiken kunnen micro-organismen zich vermeerderen. Hierdoor moet het drinkwater de 25°C niet overschrijden en dient het warmtapwater niet onder de 60°C te komen.  Onderstaan enkele bekende bacteriën welke in het leidingwater voorkomen.

 

Pseudomonas aeruginosa

 

Deze bacterie komt veel voor in ziekenhuizen. De ideale groeitemperatuur is tussen de 25 en 30°C.  Een hoeveelheid van de bacterie is al voldoende voor een ziektebeeld. Dit ziektebeeld, wat veel gepaard gaar met problemen van de organen, kan de dood tot gevolg hebben.  Besmette gebouwen dienen compleet te worden ontsmet en later te worden gesaneerd.

 

Legionella pneumophila

 

De eerste bekende uitbraak in de wereld was in 1976 in Amerika. Deze uitbraak koste 30 personen het leven. In Nederland is de uitbraak in 1999 bij de Westfriese Flora in Bovenkarspel het bekendst. Ruim 200 personen werden ziek en 32 daarvan overleefden deze ziekte niet. De uitbraak is wel een stimulans geworden om beter te controleren op de bacterie.

 

Conclusie

 

Om de drinkwaterkwaliteit te bewaken liggen er taken bij de adviseur, installateur en gebouweigenaar. Belangrijk daarbij is een goed overleg tussen de verschillende partijen. Belangrijk is om te weten dat drinkwaterkwaliteit bij wet is geregeld en bij het niet juist nakomen van de regelgeving hier een gevangenisstraf op staat.

legionela bacterie
Legionella pneumophila, de oorzaak van de veteranen ziekte
legionella
Pseudomonas aeruginosa , veroorzaakt infecties welke middels het drinkwater worden verspreid