Info

Systeembeschrijving

 • Viega terugslagkleppen

   

  Voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater, getest volgens NBN EN 13564, met gecontroleerde kwaltiteit

   

  Terugslagkleppen volgens NBN EN 13564, voor gebruik in leidingen waar fecaliënhoudend afvalwater doorheen stroomt.

   

  Terugslagkleppen volgens NBN EN 13564, voor gebruik in leidingen waar fecaliënvrij afvalwater doorheen stroomt.

   

  Terugstroombeveiliging als stankslot/sifon.

   

  Terugstroombeveiliging als vloerafvoer.

   

  Eenvoudige terugslagkleppen voor praktijkgerichte probleemoplossingen zoals reinigingsbuizen completeren het programma.

   

  Milieuvriendelijk PP (Polypropyleen). Dit hoogwaardig materiaal biedt de beste resultaten voor huishoudelijk afvalwater.

   

   

  Beoogd gebruik voor terugslagkleppen
  Conform EN 12056-4 en DIN 1986-100 moeten afvoerpunten onder het terugstroomniveau onder bepaalde voorwaarden met terugslagkleppen conform EN 13564-1 worden beschermd tegen terugstroming uit het riool.
  Als er zich niet beveiligde afvoerpunten onder het terugstroomniveau bevinden, kunnen kelderoverstromingen met materiële schade, verontreinigingen en daaruit voortvloeiende ziektegevaren het gevolg zijn. Bepalend om vast te stellen of een afvoeronderdeel onder of boven het terugstroomniveau ligt, is het rustwaterpeil ervan in de sifon.
  Afvoerpunten die boven het terugstroomniveau liggen, lopen geen gevaar op terugstroming. Onder het terugstroomniveau mogen alleen afvoeronderdelen liggen die op deze plaats absoluut vereist zijn.

   

  De eisen voor terugstroombeveiligingen worden beschreven door de normen NBN EN 13564-1 en NBN EN 1986-3.
  Onderhoudsbeurten moeten twee keer per jaar worden uitgevoerd en inspecties elke maand.
  Alle Viega terugslagkleppen zijn van gecontroleerde kwaliteit conform NBN EN 13564.
  Bij terugslagkleppen bepaalt het type afvalwater dat in de stroomrichting via de terugstroombeveiliging in de richting van het riool wegloopt de keuze van de producten.

   

  Men onderscheidt:

  •Fecaliënvrij afvalwater – bijv. uit douches of wasmachines (grijs water). Alle Viega terugslagkleppen zijn geschikt voor gebruik in grijs water.
  •Fecaliënhoudend afvalwater – bijv. uit urinoirs of toiletten (zwart water). Voor het gebruik in zwart water biedt Viega Grundfix Plus Control.


   

  Toepassingsrichtlijn
  De gebruikte materialen zijn bedoeld voor huiselijk gebruik. Daardoor zijn er volgende beperkingen:

  •Er mag alleen in huishoudens gebruikelijk afvalwater via de sifons worden afgevoerd, heet water slechts kortstondig tot max. 95 °C
  •Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen voor het ontstoppen van de afvoerleiding is niet toegestaan.
  •De oppervlakken mogen alleen met milde reinigingsmiddelen worden gereinigd.


   

  Viega balkon- en terrasafvoeren
  Balkon- en terrasafvoeren zijn geschikt voor balkons en terrassen, en zijn niet voorzien voor thermisch geïsoleerde kleine dakoppervlakken.

  •Balkon- en terrasafvoeren 100 mm
  •Getest volgens NBN EN 1253, met gecontroleerde kwaliteit
  •Milieuvriendelijk PP (polypropyleen)
  •De genoemde afvoercapaciteiten komen overeen met een stuwhoogte van 20 mm boven het rooster (conform NBN EN 1253)

   

  Technische kenmerken

  •Systeemmaat 100 mm
  •Afvoercapaciteit max. 1,1 l/s
  •Nominale diameters DN 50 of DN 70
  •Roosterafmeting 94x94 mm
  •Roestvrijstalen roosters, materiaalnr. 1.4301
  •Afdichtingsflens voor de opname van de afdichtingsbaan/vliesafdichting


  Viptool planningssoftware
  De Viptool Assistant software ondersteunt u bij de keuze en samenstelling van de verschillende producten uit het Advantix-afvoerassortiment. Een Assistant bepaalt automatisch de vloerafvoer, inclusief afdichtingsflens, hoogtecompensatiestuk, opzetstuk en al het verdere toebehoren. Behalve een stuklijst kan een tekening met alle gegevens rechtstreeks vanuit het programma worden afgedrukt. De gratis software Viptool Assistant en verdere informatie vindt u op internet onder: www.viega.be/Software/nl